Sosyal Sorumluluk

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş., Fabrikamızın ve göl işletmelerimizin bulunduğu yörelerin gelişimi için, Okullara, Sağlık Ocaklarına ve Yerel Yönetimlere gerekli maddi-manevi katkının yanında, bu bölgelere park, kütüphane yaptırılarak bölge halkının gelişimine katkıda bulunmaktadır. 


Her yıl Genel Kurulca belirlenen oranda yardımı özellikle eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve sosyal-destek projelerine katkı olarak yapmaktadır.


Ayrıca Şirket bünyesindeki çalışanların başarılı ama imkanları sınırlı yakınlarına burs verilmektedir.


Mayıs 2007 yılında, 15 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızı yapan ve Son 15 yılda da Onursal Başkanlığımızı yapan Merhum Cihat Kora ile 39 yıllık sürede Yönetim Kurulunun tüm kademelerinde yer alan, Yönetim Kurulu başkanlığımızı da yapan Sn. Reha Kora (Temmuz 2009) yapılan bu yardımlar ve destekler nedeniyle T.B.M.M Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.×