İş Sağlığı Güvenliği
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal gereklilikler ve sorumlulukların bilincinde olup, üretim ve ticari faaliyetleri süreçlerinde her türlü yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi amaç edinmiştir.

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş., bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini tespit etmiş, uyguladığı Düzeltici, Önleyici Faaliyetler ile olası riskleri oluşmadan önleyerek, belli periyotlarla yaptığı tetkikler ve toplantılar ile bu riskleri ve alınan önlemleri kontrol etmektedir. Ayrıca belli periyotlarda İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri vererek ve uygulamalı tatbikatlar yaparak İş Sağlığı Güvenliği bilincini her kademedeki çalışanına aktarmaktadır. 

Haziran 2009’da Royalcert firmasınca OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği sisteminin varlığı tescil edilerek belgelendirilmiştir. Her yıl yapılan tetkikler ile belgenin ve sistemin varlığı devam ettirilmektedir.

Sistemin gerekliliklerinin devam ettirilmesindeki Şirket İş Sağlığı Güvenliği Politikamız ise şu şekildedir.


İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


SODAŞ A.Ş. faaliyetlerini sürdürdüğü etki alanı içerisindeki herkesi, tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin en aza indirildiği bir iş ortamında huzurlu bir biçimde çalışma imkânı sunmak için;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymayı,
  • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli eğitmeyi ve bu konularda duyarlı olmalarını sağlamayı,
  • Kuruluşumuzda meydana gelebilecek doğal afet ya da kazalarda uygulanacak bir acil eylem planı oluşturmayı ve bunları çalışanları ile paylaşmayı,
  • Sodaş A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerde öncü rol oynamayı, sürekli iyileştirmeyi ve tecrübelerini 3.taraflara aktarmayı,
  •  
Taahhüt eder.
 
İndirilebilir dosyalar
×