İş Sağlığı Güvenliği

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal gereklilikler ve sorumlulukların bilincinde olup, üretim ve ticari faaliyetleri süreçlerinde her türlü yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi amaç edinmiştir.


Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş., bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini tespit etmiş, uyguladığı Düzeltici, Önleyici Faaliyetler ile olası riskleri oluşmadan önleyerek, belli periyotlarla yaptığı tetkikler ve toplantılar ile bu riskleri ve alınan önlemleri kontrol etmektedir. Ayrıca belli periyotlarda İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri vererek ve uygulamalı tatbikatlar yaparak İş Sağlığı Güvenliği bilincini her kademedeki çalışanına aktarmaktadır. 


Haziran 2009’da Royalcert firmasınca OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği sisteminin varlığı tescil edilerek belgelendirilmiştir. Her yıl yapılan tetkikler ile belgenin ve sistemin varlığı devam ettirilmektedir. 

Var olan OHSAS 18001 belgemiz Haziran 2021 tarihinde yapılan belgelendirme çalışmaları çerçevesinde ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi'ne dönüştürülmüştür.


Sistemin gerekliliklerinin devam ettirilmesindeki Şirket İş Sağlığı Güvenliği Politikamız ise şu şekildedir.


İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Türkiye’nin Rafine Sodyum Sülfat üretimi konusunda faaliyet gösteren köklü kuruluşlarından SODAŞ A.Ş. olarak;
  • Faaliyetlerini sürdürdüğü etki alanı içerisindeki herkesi, yaralanma veya sağlının bozulmasını önleyecek güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, kuruluşumuzun amaçlarına, bağlamlarına, İSG risk ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi,
  • İSG yönetim sisteminin etkinliğini denetleyerek sürekli iyileştirme prensibiyle çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
  • İSG hedeflerini belirlemek için bir çerçeve oluşturmayı, belirlenen hedeflerden daha iyi bir noktaya gelmek için gerekli çalışmaları yapmayı,
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak için gerekli faaliyetlerde bulunmayı, İSG risklerini belirlemeyi ve bu riskleri azaltmak için önlemler almayı.

  • Kuruluşumuzda yer alan tüm süreçlerde Risk veFırsatları belirleyerek İş Sağlığı ve Güvenliğini daha etkin hale getirmeyi,

  • Çalışanların ve temsilcilerin İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine danışma ve katılımlarını sağlamayı,
Taahhüt eder.


İndirilebilir dosyalar
×