Çevre

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. çevrenin korunması için, üretimin her aşamasında "İnsana-Doğaya saygı" ilkesinden ödün vermeden faaliyetini sürdürmektedir. 


Tesislerimizin çevresindeki doğal alanların zenginliği, bitki örtüsünün ve çevre konusunda en duyarlı varlık olan kuş çeşitlerinin çokluğu ve Doğal Kuş Cenneti alanı olması Sodaş’ın, Çevreye ve Doğaya gösterdiği önemin en doğru göstergesidir.


Ekonomik gelişim ve yaşam kalitesinin, doğal kaynakların zenginliğine bağlı olduğunun, Sulak alanların sürdürülebilirliği günümüz dünyasının önceliklerinin başında geldiğini, bugüne kadar buna uygun davranış ve hassasiyet sergilediğimizi ve bundan sonra da sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.


Tesislerimiz; Sulak alanların Korunması Yönetmeliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından verilen SULAK ALAN FAALİYETİ İZİN BELGESİ, çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2016 yılında Acıgöl Sulak Alan Yönetim Planının hazırlanmasındaki paydaşlardan biri de şirketimiz olmuştur. 


İşletmemiz, 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre İzin Belgesini almış ve o tarihten buyana belgenin tüm gereklilikleri yerine getirilmektedir.


Üretim öncesi ve sonrasında çevreye hiçbir zararlı atık deşarjı olmadığı gibi tesisimizde oluşan her türlü atık (tıbbi atık, madeni ve bitkisel yağlar, yağ ve hava filtreleri, kontamine olmuş ambalaj, floresan, üstüpü bez, vb. atıklar) düzenli olarak depolanmakta ve bertarafları yetkili kılınmış şirketlerce yapılmaktadır.


SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.  Sodyum Sülfat Tesisleri, Haziran 2009 yılında ROYALCERT tarafından yapılan denetimler sonucunda Çevre Yönetim sistemine sahip olduğu tescil edilerek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.


Sistemin gerekliliklerinin devam ettirilmesindeki Şirket Çevre Politikamız ise şu şekildedir.


ÇEVRE POLİTİKASI

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. olarak Acıgöl havzasında Türkiye’nin Rafine Sodyum Sülfat üretimi konusunda faaliyet gösteren köklü bir kuruluşu olarak ve üst yönetiminden, en alt birimdeki çalışanına kadar doğaya ve doğal hayata duyarlı olmayı, bulunduğumuz alan itibariyle var olan doğal kuş cennetinin korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlamaktayız,
 
Bu amaç için SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.;
  • Faaliyetlerimiz esnasında amaç ve hedeflerimize ulaşmak için Çevre boyutlarını dikkate alarak gerekli her türlü çalışmayı yapmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmayı,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar çevre sorumluluk bilincini artırmayı,
  • Başta müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları korumayı, atıkları kaynağında azaltarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,

  • Risk ve Fırsatları tanımlayarak daha çevreci bir anlayışa sahip olmayı,

  • Faaliyet gösterdiğimiz bölgede çevre ile ilgili tabii olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek Çevre Performansının arttırılması amacıyla Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
Taahhüt ederiz.

İndirilebilir dosyalar
×