Tarihçe


SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş., Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.1974 tarihli onayı ve 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.03.1974 tarih,974-52 Esas, 974-31 Karar sayılı ilamı ile kurulmasına karar verilen SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. İzmir Ticaret Siciline 16.03.1974 tarihinde tescil edilerek %100 Türk sermayesi ve emeği ile İzmir merkezli olarak kurulmuştur.


1974 
 1975Göl Madenciliği, Kimyevi madde üretimi gayesi ile kurulan SODAŞ, 1975 yılında Göl işletmelerinde Ham Kristal Sodyum Sülfat ve Hafif Tip Sodyum Sülfat üretimine başlanmıştır.
Aynı yıl halka arz kararı alınmış, çoğunluğunun yöre halkından oluşan 320 ortağa ulaşarak, Türkiye’de halka açılma girişimlerine yeni başlayan şirketlere örnek teşkil edecek başarı elde etmiştir.1975
   1976


1976 Yılında 15.000 Ton/Yıl kapasiteli Pulverize  Anhydr Sodyum Sülfat Üretim Tesisinin yatırımına başlanmış, Tesis 1977 Yılında devreye alınmıştır. Bu tesis SODAŞ’ın sanayileşmesi yönünde büyük bir adım olmuştur.


Artan müşteri talepleri nedeniyle kapasite artırım kararı alınarak 1983 yılında 25.000 Ton kapasiteli Triple Effect Sodyum Sülfat Tesisinin Kurulmasına karar verilmiş ve gerekli yatırımlar yapılarak 1984 yılında tesis devreye alınmıştır.

1983

 1989Sodyum Sülfatın Deterjan sektöründe kullanılıyor olması, bu sektöre bir yatırım yapma gerekliliği doğurmuş, bu nedenle 1989 yılında 36.000 Ton/Yıl kapasiteli Atomize Toz Deterjan ve Likit Deterjan Tesisi kurulmasına karar verilmiştir. 1990 Yılında devreye alınan tesis ile ülke ekonomisi ve yöre halkının istihdamında önemli bir yatırım haline gelmiştir.


1993 Yılında Deterjan üretiminin ana maddesi olan Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) elde etmek ve üretimimizde kullanılmak için 25Ton/Gün kapasiteli Sülfanasyon Tesisi kurulmuştur.


1993