Anasayfa
Sodaş Hakkında
Yatırımcı İlişkileri
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Ürünler
Tesisler
Kalite
Çevre
İş Sağlığı ve Güvenliği
İletişim
English


Sodaş A.Ş. Kar Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı ;

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda belirlenmektedir.  

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın, payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket ana sözleşmesindeki kar payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.  

Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin ve şirketin menfaatleri gözetilerek, nakit olarak yapılacak kar payı ödemelerinin oranın tespitinde,  şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak   Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.  

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar, ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu 'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.  

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurul’da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir.  

 

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da aksi yönde bir karar alınmadığı sürece nakit olarak yapılacaktır.

Kar payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir.  Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika, ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Bu Politika ’da yapılacak değişiklikler, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

 

TCMB ALIŞ SATIŞ
USD : ayfa G enemed 
EURO : ayfa G enemed 
PARİTE : EUR/USD
22.1.2021
22.1.2021 22:00:32
BİZDEN HABERLER
2019 YILI İKİNCİ TAKSİT TEMETTÜ ÖDEMELERİ

KÂR PAYI ÖDEMELERİ

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

HABER, İLAN VE DUYURULARIMIZ "YATIRIMCI İLİŞKİLERİ" ANA MENÜSÜ ALTINDA YER ALMAKTADIR

 
 
1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A Daire:42 Alsancak / IZMIR Tel: 0(232)463 59 33, Fax: 0(232)463 49 20
© 2021 Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.   Web Tasarım