Anasayfa
Sodaş Hakkında
Yatırımcı İlişkileri
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Ürünler
Tesisler
Kalite
Çevre
İş Sağlığı ve Güvenliği
İletişim
English


ÇEVRE

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. çevrenin korunması için, üretimin her aşamasında "Doğaya saygı" ilkesinden ödün vermeden faaliyetini sürdürmektedir.

Üretim öncesi ve sonrasında çevreye hiçbir zararlı atık deşarjı yoktur.

Tesislerimizin çevresindeki doğal alanların zenginliği, bitki örtüsünün ve çevre konusunda en duyarlı varlık olan kuş çeşitlerinin çokluğu ve Doğal Kuş Cenneti alanı olması da bunu yıllardır doğrulamaktadır.

 

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. Sodyum Sülfat Tesisleri, ISO 14001:2015 şartlarına uygun Çevre Yönetim sistemine sahip olduğu ROYALCERT tarafından onaylanmıştır.

 

 

ÇEVRE POLİTİKASI

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. olarak Acıgöl havzasında Türkiye’nin Rafine Sodyum Sülfat üretimi konusunda faaliyet gösteren köklü bir kuruluşu olarak ve Üst yönetiminden, en alt birimdeki çalışanına kadar doğaya ve doğal hayata duyarlı olmayı, Bulunduğumuz alan itibariyle var olan doğal kuş cennetinin korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlamaktayız,

 

Bu amaç için SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.;

  • Faaliyetlerimiz esnasında amaç ve hedeflerimize ulaşmak için Çevre boyutlarını dikkate alarak gerekli her türlü çalışmayı yapmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmayı,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar çevre sorumluluk bilincini artırmayı,
  • Başta müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları korumayı, atıkları kaynağında azaltarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,
  • Faaliyet gösterdiğimiz bölgede çevre ile ilgili tabii olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek Çevre Performansının arttırılması amacıyla Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

Taahhüt ederiz.

 Çevre Yönetim Sistemi Belgemiz

 

 

TCMB ALIŞ SATIŞ
USD : ayfa G enemed 
EURO : ayfa G enemed 
PARİTE : EUR/USD
22.1.2021
22.1.2021 21:04:39
BİZDEN HABERLER
2019 YILI İKİNCİ TAKSİT TEMETTÜ ÖDEMELERİ

KÂR PAYI ÖDEMELERİ

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

HABER, İLAN VE DUYURULARIMIZ "YATIRIMCI İLİŞKİLERİ" ANA MENÜSÜ ALTINDA YER ALMAKTADIR

 
 
1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A Daire:42 Alsancak / IZMIR Tel: 0(232)463 59 33, Fax: 0(232)463 49 20
© 2021 Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.   Web Tasarım